Verkoop locatie Kirpestein rond

Studentenhuisvester Idealis, projectontwikkelaar Van Wijnen en de eigenaar van het braakliggende Kirpestein-terrein hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de grond en nieuwbouw. Op de locatie komt nieuwbouw voor studenten om het kamertekort op te lossen.  De ontwikkeling en bebouwing van de locatie worden uitgevoerd door Van Wijnen.

Noodzaak verbeteren locatie

Ook de Gemeente Wageningen heeft zich hard gemaakt voor het rondkomen van de verkoop van Kirpestein. Wethouder Han ter Maat: “Ik heb deze week het initiatief genomen om de drie partijen bij elkaar te brengen en een allerlaatste poging te doen om de verkoop rond te krijgen zodat de ontwikkeling ook daadwerkelijk kan plaatsvinden. Ik heb de noodzaak tot het verbeteren en ontwikkelen van deze locatie na al die jaren van verrommeling op die plek benadrukt. Dat is van belang voor zowel de betrokken partijen als ook voor onze stad. Omdat de gemeenteraad aanstaande maandag vergadert over locaties voor studentenhuisvesting, wilde ik per se deze week duidelijkheid hebben. Ik ben echt heel blij dat de drie partijen nu overeenstemming hebben bereikt over de grondverkoop. Kirpestein zal niet langer het lelijkste plekje van Wageningen zijn nu er straks eindelijk gebouwd gaat worden.”

Bestemmingsplan

Idealis en de gemeente hopen de bestemmingsplanwijziging uiterlijk 31 december 2018, of zoveel eerder als mogelijk, af te ronden. Het streven is om de bouw 1 september 2019 gereed te hebben. De komende tijd worden de plannen uitgewerkt en de gemeentelijke procedures doorlopen, inclusief één of meerdere informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Dat het toevoegen van extra kamers in Wageningen noodzakelijk is, is met de start van het nieuwe studiejaar wederom gebleken. De nieuwbouw op locatie Kirpestein sluit dan ook goed aan bij de groeiende vraag naar studentenkamers in Wageningen.

 

Uitgelicht