Uitvoering rioolrenovatie 19 februari tot en met 2 maart

Verschillende riolen rondom het gemaal aan de Niemeijerstraat 29 verkeren in slechte staat. Daarom wordt het riool gerenoveerd. Hiervoor hoeven de pijpen niet te worden vervangen, zijn er geen werkzaamheden in de stadsgracht en wordt de straat niet opgebroken. Er is dus zo weinig mogelijk overlast.

Het bestaande riool wordt voorzien van een nieuwe binnenvoering. Hierdoor is het als nieuw en kan het gemiddeld weer 50 jaar mee. Het inbrengen van de nieuwe voering gebeurt via de riooldeksels.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Insituform Rioolrenovatietechnieken. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit verkeersmaatregelen, waarborgen rioolwater, reinigen, inspecteren, obstakels verwijderen, relinen, openen van huis- en kolkaansluitingen, en na-inspectie.
 

Verkeershinder en overlast vanaf maandag 19 februari tot vrijdag 2 maart 2018
 

Ter plaatse van de riooldeksels van het te renoveren riool wordt de rijbaan volledig afgesloten. De Niemeijerstraat (tussen Dijkstraat en Rijnbolwerk) wordt volledig afgesloten. Het parkeerterrein Rijnbolwerk wordt voor de helft afgesloten.

Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat u in de omgeving styreen ruikt. Styreen is een vluchtige organische verbinding met een typerende zoete scherpe geur. De geurdrempel van styreen ligt lager dan de concentratie waarbij deze effecten optreden. Bij normale uitvoering is er geen risico voor de gezondheid.

Uitgelicht