Uitnodiging tweede bijeenkomst visie Olympiahal

Wilt u verder meedenken over de invulling van het gebied rondom de Olympiahal? Dan bent u van harte welkom op woensdag 17 oktober 2018 om 19.30 uur in het Stadhuis, Markt 22. U gaat dan samen met andere omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden in gesprek.

Opzet avond
We gaan de opgaven uitwerken aan de hand van een aantal thema’s, bijvoorbeeld groen, duurzaamheid en parkeren. We werken ze uit in kaarten, geïllustreerd met referentiebeelden. Referentiebeelden zijn afbeeldingen die een idee geven van de mogelijkheden. Er wordt vervolgens een schetsmaquette gemaakt die wordt gebruikt om de mogelijkheden en ideeën te laten zien.

Volgende bijeenkomst
De derde en laatste bijeenkomst staat gepland op donderdag 8 november 2018. Op deze avond is de concept visie gereed. De samenhang tussen de verschillende thema’s wordt besproken en hoe de onderdelen van de visie elkaar kunnen versterken

Meedoen?
Wilt u meedoen aan het participatietraject? Stuur dan een e-mail naar Olympiahal@wageningen.nl met als onderwerp ‘Participatieproces Olympiahal’. Uw inbreng stellen we zeer op prijs.

Meer weten?
De eerste bijeenkomst heeft op 3 oktober 2018 plaatsgevonden.  Op deze avond hebben de aanwezigen het vooral gehad over hoe het gebied gewaardeerd wordt en welke kansen en opgaven gezien worden voor het gebied. Het verslag van deze eerste bijeenkomst kunt u inzien op de website van de gemeente Wageningen (https://www.wageningen.nl/inwoners/Projecten/Bouwprojecten/Olympiahal)