Uitnodiging herfstcollege 3 september: Stad van de toekomst

Hoe kan een stad duurzamer worden? Welke mogelijkheden zijn er voor energie en klimaat in de gebouwde omgeving? Kom voor antwoorden op deze vragen donderdag 3 september naar het herfstcollege ‘De stad van de toekomst’.

Sprekers op deze avond zijn prof.dr.ir. Rob Roggema, landschapsarchitect en lector Ruimtelijke Transformaties in het kenniscentrum NoorderRuimte en Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. 

Datum:    Donderdag 3 september 
Tijd:         20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Locatie:   Junushoff op locatie en via live-streaming

Aanmelden

Aanmelden is verplicht. Het aantal plaatsen in de Junushoff is beperkt vanwege de coronamaatregelen. U kunt het college ook thuis volgen via een livestream. Meld u aan via een e-mail naar omgevingswet@wageningen.nl. Geef daarbij in het onderwerp aan: ‘aanmelding herfstcollege 3 september’ en vermeld s.v.p of u een plek in de zaal wilt of dat u de lezing via de livestream wilt volgen.

Sprekers

Rob Roggema lector Ruimtelijke Transformaties in het kenniscentrum NoorderRuimteRob Roggema  is o.a. lector Ruimtelijke Transformaties in het kenniscentrum NoorderRuimte. Rob is gespecialiseerd in het ontwerpen en onderzoeken hoe stedelijke omgevingen en landschappen duurzamer kunnen worden. Belangrijke aspecten daarbij zijn hoe om te gaan met toekomstige onzekerheden maar ook hoe stad en land continu aanpasbaar kunnen worden gemaakt, en hoe de omgeving meer dan circulair gemaakt kan worden, waarbij kringlopen van voedsel, energie, water en materialen meer teruggeven aan de omgeving dan ze eraan onttrekken. Rob publiceert veel over de toekomst van duurzame stedelijke ontwikkeling in internationale en nationale tijdschriften en presenteert zijn werk op symposia en congressen in de wereld. 
Andy van den Dobbelsteen hoogleraar Climate Design & Sustainabiliity aan de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft
Andy van den Dobbelsteen is o.a. hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft Group stad. Met zijn team heeft Andy veel onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd op het vlak van energie, klimaat en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Andy leert studenten energieneutraal, circulair ontwerpen, door een optimaal gebruik van lokale omstandigheden en hernieuwbare energiepotenties. Hij is verantwoordelijk voor de Zero-Energy Design MOOC (massive open online course) en ProfEd (professional education course), beide online curssusen waarmee mensen over de hele wereld leren CO2-neutrale gebouwen te (her)ontwerpen.  


Inspiratie 

De gemeente wil samen met iedereen in Wageningen een visie maken op de bebouwde kom, met bijzondere aandacht voor de binnenstad. We hebben interessante sprekers gevraagd om op drie avonden lezingen te geven voor kennis en inspiratie voor iedereen. De eerste bijeenkomst is geweest op donderdag 5 maart. Bovengenoemde lezing is de tweede in de de reeks van drie. Deze lezing vond oorspronkelijk plaats op donderdagavond 9 april maar is verplaatst naar a.s. 3 donderdagavond 3 september vanwege het coronavirus.