Start maaiwerk bermen

Vanaf 18 mei (week 21) zal het eerste deel van de maaironde bermen plaatsvinden.

Maandag 18 mei is de gemeente begonnen met het eerste deel van de maaironde bermen. Om verkeersonveilige situaties te voorkomen is er eerst aandacht voor de zichthoeken bij kruisingen en rotondes. Daarna worden de delen berm die de afgelopen winter zijn blijven staan, vanwege de  insecten, gemaaid. De overige delen berm gaat de gemeente het komende jaar op andere momenten maaien. Het maaien vindt op natuurvriendelijke wijze plaats, via ons ecologisch maaibeheer.

Uitgebreidere informatie over het beheer van onze bermen vindt u elders op onze website.

Maaien bij Lombardi