Populaire Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen wordt uitgebreid

Sinds januari 2020 is de populaire stimuleringslening voor het verduurzamen van woningen vernieuwd en verbreed. Met de nieuwe Toekomstbestendig Wonen Lening kunnen particuliere woningeigenaren nu ook een aantrekkelijke lening krijgen voor levensloopbestendig maken van hun woning en voor asbestverwijdering. Daarnaast biedt de nieuwe leenfaciliteit ook ruimte aan ouderen en minder draagkrachtige inwoners om hiervoor in aanmerking te komen.

 

Met de lening Toekomstbestendig Wonen kunnen inwoners van Wageningen onder gunstige voorwaarden geld lenen voor allerlei energiemaatregelen aan het huis, zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Sommigen huiseigenaren renoveren hun woning zelfs al helemaal naar een aardgasloze woning. Toch werden er in de oude regeling door de reguliere leeftijdsgrens en de krediettoets leningaanvragen afgewezen. In de nieuwe regeling zijn vier verschillende leenvormen opgenomen. Daarmee biedt deze lening meer mogelijkheden voor mensen met een bescheiden inkomen en voor inwoners die te oud zijn om een lening te verkrijgen bij een reguliere bank. 

 

“Het verduurzamen van onze woningvoorraad is heel belangrijk om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Door een aantrekkelijke financiering voor deze maatregelen aan te bieden, nemen mensen makkelijker deze stap. Aflossing gaat vaak eenvoudig vanuit de besparing op de energierekening. Heel jammer dus dat soms aanvragen werden afgewezen door bijvoorbeeld de leeftijd. Dat obstakel is nu met deze nieuwe leenvormen weggenomen!” aldus wethouder Peter de Haan.

 

Ook nieuw is dat inwoners een aantrekkelijke lening kunnen aanvragen voor het levensloopbestendig maken van de woning of voor asbestsanering. Op die manier kunnen mensen de woning helemaal klaar maken voor de toekomst, een duurzame levensloopbestendige woning.

 

De provincie legt 50% in het fonds waaruit de leningen worden verstrekt, de gemeente de andere 50%. Huiseigenaren kunnen met de lening Toekomstbestendig Wonen een lening afsluiten voor:

–         energiemaatregelen ter verduurzaming van de eigen woning

–         asbestverwijdering, mits er minimaal één energiebesparende maatregel wordt genomen, en

–         verbouwingen aan het huis, waardoor men langer thuis kan blijven wonen.

 

Meer informatie:

Voor meer informatie en het aanvragen van de lening kunnen inwoners terecht op de website www.wageningenwoontduurzaam.nl