Plannen voor meer ondersteuning aan kunst- en cultuuractiviteiten

Wageningen wil meer mooie activiteiten in de stad, Meer kunst en cultuur. Daarvoor is een plan gemaakt, het Cultuuractieplan 2021-2024. Daarmee willen we geld beschikbaar stellen voor nieuwe ideeën. Wageningen wil graag een compleet aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten in de stad.

Ook het hele aanbod van cultuureducatie (lessen, cursussen en activiteiten) wordt hierin opgenomen. Het college hoopt hiermee interesse in kunst en cultuur op te wekken bij jong en oud.

Kinderen

Verder krijgt cultuuronderwijs extra aandacht. Ook komen er leuke activiteiten na school. Op de basisschool of daar vlakbij. Zo kunnen kinderen zelf ruiken en proeven aan cultuur en hun talent ontdekken. De kosten voor deze extra lessen hangen af van het inkomen van de ouders. Zo kan iedereen meedoen.

Meer samenwerken

Er komt een nieuwe ‘cultuurontwikkelaar’. Junushoff en de bblthk (openbare bibliotheek) hebben hiervoor het initiatief genomen. Dit maakt het makkelijker om grote producties en activiteiten te organiseren en meer samen te werken.

Hoe nu verder?

De planning is dat de gemeenteraad in juni een besluit neemt over het Cultuuractieplan. Misschien moeten sommige ideeën wel even wachten tot de coronamaatregelen het toe laten. We willen samen graag zorgen voor een levendige culturele toekomst voor Wageningen.

Cultuur in actie voor verbinding!