Persbericht: Wethouder De Brito draagt taken tijdelijk over vanwege ziekte

 

Persbericht
Gemeente Wageningen

 


Wageningen, 3 oktober 2018,

Wethouder De Brito draagt taken tijdelijk over vanwege ziekte

 

Wethouder Lara de Brito draagt tijdelijk haar taken over. Onlangs is bij haar baarmoederhalskanker geconstateerd. De komende periode wordt zij hiervoor behandeld. Burgemeester Geert van Rumund: “We zijn als college van burgemeester en wethouders enorm geschrokken door dit bericht. We wensen Lara een spoedig herstel toe, en veel sterkte voor haar en haar gezin.”

De portefeuille van wethouder De Brito wordt gedurende de periode van behandeling en herstel waargenomen door de andere leden van het college van burgemeester en wethouders. De verdeling is als volgt:

  • Burgemeester Geert van Rumund: gezondheid, welzijn, asiel en integratie;
  • Wethouder Dennis Gudden: Stad der Bevrijding en implementatie Omgevingswet;
  • Wethouder Anne Janssen: jeugd (inclusief Kind Centraal en JOGG), onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting) en laaggeletterdheid;
  • Wethouder Peter de Haan: armoedebestrijding, schulddienstverlening, voedseltransitie, leerlingenvervoer en Regiotaxi.

Vanwege de behandeling en het herstel zal Lara de Brito de komende periode beperkt of niet aanwezig zijn. Haar taken zijn overgedragen voor een periode van acht tot tien weken. Hoe lang zij afwezig blijft, is afhankelijk van het genezingsproces.

- einde persbericht -


Noot voor de redactie
Meer informatie:
Ronald Gordijn, bestuursadviseur van wethouder Lara de Brito, telefoon 0317 – 492 842 of
Corine van Koppenhagen-Zegelaar, communicatie-adviseur, telefoon 0317 – 492 513.