Participatiebijeenkomst Wageningse Eng op 17 april

Attentie: op de Gemeentepagina in De Stad Wageningen stond een verkeerde datumvermelding. Onze excuses daarvoor.

Op dinsdag 17 april is de volgende participatiebijeenkomst over de Wageningse Eng. Tijdens deze avond wordt de eerste conceptvisie gepresenteerd en wordt u geïnformeerd over de procedure om te komen tot vaststelling van de visie en over de stand van zaken van het bestemmingsplan. Ook is er gelegenheid om wensen en opmerkingen over de op te stellen visie over de Eng kenbaar te maken. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in het Bijenhuis, Grintweg 273.

Natuurlijk is er op deze avond voor iedereen die zich de afgelopen keren wellicht niet door de uitgenodigde organisaties vertegenwoordigd voelde, of zelf niet in de gelegenheid was aanwezig te zijn, alsnog ruimte om wensen en opmerkingen kenbaar te maken over de op te stellen visie over de Eng. Daarvoor wordt tijd en ruimte ingeruimd.
Elders op deze site treft u de themapanelen en het verslag van de laatste bijeenkomst van 22 februari aan. Via de contact-button van deze webpagina kunt u ook een reactie op de stukken geven.

Aanmelden
Wij verzoeken u vriendelijk om u aan- of af te melden voor de bijeenkomst, als u dat nog niet heeft gedaan. Deze participatiebijeenkomst is niet verplicht, maar geeft u de mogelijkheid om uw stem te laten horen voor de toekomst van de Wageningse Eng. U kunt zich aan- of afmelden door een e-mail te sturen naar CroonenBuro5. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze uitnodiging, dan kunt u telefonisch contact opnemen met CroonenBuro5: (0162) 48 75 00.

Uitgelicht