POL Bosrandweg half januari in gebruik

Half januari wordt aan de Bosrandweg in Wageningen een tweede procesopvanglocatie (POL) voor vluchtelingen in gebruik genomen. Dit is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente en het COA, dat onlangs heeft plaatsgevonden. Wethouder Lara de Brito: “In de POL gaat de procedure voor de mensen van start en hebben ze perspectief op duidelijkheid. We willen daar in Wageningen graag onze bijdrage aan leveren.” Er is plaats voor opvang van maximaal 300 personen. De locatie wordt tijdelijk in gebruik genomen tot uiterlijk oktober 2021.

Grote betrokkenheid
Wageningen kent een grote betrokkenheid bij vluchtelingen. Dat blijkt onder andere uit de waardevolle inzet van Vluchtelingenwerk en Welkom in Wageningen. In een POL wordt de procedure gestart om officieel asiel aan te vragen. Na een kort verblijf worden de bewoners verplaatst naar een regulier asielzoekerscentrum. De locatie aan de Bosrandweg heeft als bijzondere pluspunten dat de bewoners er zelf kunnen koken en dat er twintig wooneenheden geschikt zijn voor de opvang van mindervalide vluchtelingen.

Bijdrage leveren
Eind 2015 werd o.a. Nederland geconfronteerd met een grote toestroom van vluchtelingen. Wageningen wilde destijds nadrukkelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem en is met het COA intensief op zoek gegaan naar een geschikte locatie om een tweede, tijdelijke POL te realiseren. Deze werd gevonden aan de Bosrandweg. In november 2016 was de locatie gereed. Op dat moment bleek echter de instroom van vluchtelingen te stagneren.

In gebruik nemen
Het COA heeft besloten om de locatie Bosrandweg aan te houden en als buffer in gebruik te nemen op het moment dat daar aanleiding toe was. Dat moment is dus nu gekomen. Het COA geeft aan dat de reden een combinatie van factoren is: aan de ene kant komen er iets meer asielzoekers dan verwacht; daarnaast zitten er 9000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de opvang; ook is de ligging van Wageningen gunstig, omdat het dicht bij de IND-locatie in Zevenaar ligt.

De Leemkuil
Het COA heeft aangegeven de Leemkuil in ieder geval tot 1 juli 2018 in gebruik te houden. Dit is een POL aan de Keijenbergseweg in Wageningen. In die tijd wordt bekeken wat de toekomst van die locatie zal zijn. 

Meer informatie is te vinden op www.wageningen.nl/vluchtelingen. Een bericht van het COA over de opening van deze locatie vindt u op https://www.coa.nl/nl/actueel/persberichten/opvanglocatie-bosrandweg-wageningen-vanaf-half-januari-2018-in-gebruik.

Uitgelicht