Overeenstemming over herplant bomen Nudepark 2

Op bedrijventerrein Nudepark 2 worden 104 inheemse bomen en struiken geplant. Dit om het leefgebied van poelkikker en kerkuil te vergroten nadat dat eerst door bomenkap was ingekrompen. De gemeente heeft hiervoor een plan gemaakt in overleg met KlokGroep en Mooi Wageningen. De eerste bomen en struiken worden dit najaar geplant bij de start van het bouwrijp maken van het terrein.

Het college van burgemeester en wethouders is verheugd over de uitkomsten van het overleg. “Mede dankzij de constructieve houding van Mooi Wageningen en KlokGroep kunnen we dit vergunningentraject afronden. We zien het als een nieuwe start voor de verdere inrichting van het bedrijventerrein.”

Voor Nudepark 2 was een kapvergunning afgegeven waarbij de herplantplicht onduidelijk was. De rechtbank gebood de gemeente om deze plicht duidelijker te omschrijven. Daarvoor overlegde de gemeente met Mooi Wageningen die beroep had aangetekend en ontwikkelaar KlokGroep. Er is nu een plan waar alle partijen achter staan voor zowel de beeldkwaliteit van het park als  de compenserende maatregelen voor aanwezige flora en fauna.

Het planten van de bomen en struiken vindt in fasen plaats, net als de verkoop van kavels en bouwactiviteiten. Bij de start van de werkzaamheden wordt de centrale bomenrij aangelegd. Dat zijn inheemse knotwilgen en elzen met onderbegroeiing van onder andere sleedoorn en hondsroos. Deze strook zorgt ervoor dat tijdens het bouwrijp maken de poelkikker het al aangelegde nieuwe natuurcompensatiegebied aan de westzijde kan bereiken. Ook worden rijen inheemse zomerlindes geplant; bomen die snel groot worden en daarmee het bedrijventerrein een groen karakter geven.