Ontwerpbestemmingsplan ‘Haven-Costerweg’

Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Haven-Costerweg’ worden de huidige activiteiten in de haven op de juiste wijze planologisch vastgelegd en wordt beperkte groei mogelijk gemaakt. Daarnaast biedt het ontwerpbestemmingsplan het kader voor een verdere uitwerking van de voormalige Compotexlocatie aan de Costerweg 5.

Het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende ontwerp PlanMER zullen van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019, ter inzage worden gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. De betreffende stukken zijn digitaal te raadplegen via de website https://www.wageningen.nl/inwoners/bouwen/Bestemmingsplannen/Actuele_bestemmingsplannen en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tevens zijn de stukken in papieren versie in te zien via Publiekszaken in het Stadhuis, Markt 22. Publiekszaken is op woensdagochtend geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en op vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 19.00 uur. De stukken kunnen ook op afspraak worden ingezien tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Via de gemeentelijke website (www.wageningen.nl) kunt u een afspraak maken.

 

Inloopbijeenkomst

Op 19 maart 2019 is er een inloopbijeenkomst waarin u in de gelegen wordt gesteld de stukken in te kijken en vragen te stellen aan de betrokken medewerkers van de gemeente. De inloopavond zal plaatsvinden van 19:30u tot 21:00u in de raadszaal van het stadhuis (Markt 22).