Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

De komende periode vindt in onze gemeente onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief.

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Het onderzoek naar de ondergrond wordt seismisch onderzoek genoemd. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk programma om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron haalbaar zou kunnen zijn. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt geen onderdeel uit van de werkzaamheden.

Onderzoek aardwarmte

Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid. Aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij waardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepe grondlagen zit (op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en de warmte wordt gebruikt om woningen en kantoren te verwarmen. De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager, dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Op die manier kan aardwarmte een belangrijke bijdrage leveren in het verduurzamen van Nederland.

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven in de ondergrond gestuurd om zo de dikte en ligging van onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Er is een filmpje gemaakt over deze werkzaamheden: https://vimeo.com/393867007

Meer weten?

Kijk op www.scanaardwarme.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website kunt u onder ‘Waar doen we onderzoek’ ook de locaties van het seismisch onderzoek terugvinden.