Onderzoek bijstand Wageningen verloopt positief

Persbericht

 

Gemeente Wageningen

 


 

Wageningen, 25 april 2019,

 

Voorlopige tussentijdse resultaten na 15 maanden gepresenteerd

Onderzoek bijstand Wageningen verloopt positief

 

Vandaag heeft het college van b en w de minister geïnformeerd over de eerste 15 maanden van het Wageningse onderzoek naar de bijstand. Het onderzoek verloopt goed en de tussentijdse resultaten blijven positief. Wethouder Dennis Gudden: “Mooi dat de positieve lijn in het onderzoek zich door blijft zetten. We hadden als gemeente er alle vertrouwen in dat een andere en positieve benadering van mensen in de bijstand goed zou werken. Dan is het natuurlijk belangrijk dat in de voorlopige cijfers ook bevestigd te zien.”

 

Uit de bijstand

Na het 15 maanden is opnieuw gekeken naar hoeveel mensen uit de bijstand zijn gestroomd naar werk. Dit percentage ligt bij de mensen die een andere aanpak kregen iets hoger dan het gemiddelde. Het is vooral hoger in de groepen die meer vrijheid kregen om zelf hun eigen actie te bepalen en de groep die meer begeleiding kreeg aangeboden. Dit effect zet zich door. Wethouder Gudden vervolgt: “We zien dat we mensen met een aanpak vanuit vertrouwen heel goed kunnen ondersteunen naar werk. En we zien ook dat meer mensen parttime werken gaan wanneer ze meer mogen houden van wat ze verdienen. Het komende jaar ronden we het onderzoek af en gaan we de definitieve balans op maken. Ik ben er optimistisch over.”

 

Parttime werk

Ook is gekeken naar het aantal mensen dat parttime is gaan werken. Dit steeg in de onderzoeksgroep ‘verdienen loont’. De mensen in deze groep kregen een financiële prikkel om bij te verdienen. Dit blijkt goed te werken. Het is positief voor de mensen omdat ze meer geld overhouden. Ook nemen hun kansen op meer werk toe door deze werkervaring. De gemeente heeft er ook voordeel van omdat minder bijstand hoeft te worden betaald.

 

Mooi beeld

Deelnemers doen in het onderzoek positieve ervaringen op. Bij de 2e voortgangsrapportage is weer een nieuwe kleine rapportage gevoegd met verhalen van een aantal deelnemers over hun eerste ervaringen met Vertrouwen Werkt. Wethouder Dennis Gudden: “De uitvoering van het onderzoek en deze resultaten geven aan dat we ons terecht sterk hebben gemaakt om dit onderzoek uit te mogen voeren. De verhalen van deelnemers geven mij ook de bevestiging dat het belangrijk is dit te doen, omdat het zoveel betekent voor de mensen die een beroep op de gemeente doen.”

 

Breed gedragen

Het onderzoek ‘Vertrouwen Werkt’ is op 1 oktober 2017 gestart. Deelname is vrijwillig. De animo om mee te doen blijft groot. Totaal nemen 410 mensen uit de bijstand deel aan het onderzoek. Er zijn weinig uitvallers. Het aantal actuele deelnemers is nu 284. Dit komt doordat 16 deelnemers zijn gestopt. Daarnaast zijn 110 deelnemers uit de bijstand gestroomd. Ook in andere steden wordt onderzoek gedaan. Bij elkaar doen er circa 3500 bijstandsgerechtigden mee. Wethouder Dennis Gudden: “Dit betekent ook dat we in het najaar de contacten met de andere gemeenten gaan intensiveren. Het is belangrijk de uiteindelijke resultaten tussen de gemeenten goed te vergelijken en gezamenlijk de betekenis van deze onderzoeken bij het Ministerie SZW en bij de 2e Kamer onder de aandacht te brengen.”

 

Aanpak

De gangbare aanpak is sterk gericht op regels en het controleren daarvan. Met het onderzoek wordt een andere aanpak onderzocht. Zo wordt er gekeken wat het effect is op de mensen in de bijstand, wanneer zij meer vrijheid en maatwerk krijgen of wanneer zij meer mogen houden van wat zij bijverdienen. Er wordt onderzocht of meer mensen dan gaan werken of op een andere manier maatschappelijk actief worden. Ook wordt onderzocht wat het effect is op het welbevinden, motivatie en gezondheid van mensen in de bijstand. Het onderzoek loopt nog tot het einde van het jaar. Daarna wordt definitief gerapporteerd over de uitkomsten van het project en wordt de eindrapportage van het begeleidend onderzoek door de Tilburg University gepubliceerd.

 

 

- einde persbericht -


Noot voor de redactie

Meer informatie: Gemeente Wageningen, Communicatie, Corine van Koppenhagen-Zegelaar, telefoon 0317 – 492 513. Op de website vindt u ter informatie de 2e voortgangsrapportage van de gemeente Wageningen en de 2e onderzoeksrapportage van Tilburg University/Reflect.