Onderzoek bijstand Wageningen verloopt goed

Onderzoek bijstand Wageningen verloopt goed

Vandaag heeft het college van b en w de minister geïnformeerd over het eerste jaar van het Wageningse onderzoek naar de bijstand. Het onderzoek verloopt goed. Wethouder Dennis Gudden: “De eerste resultaten laten positieve effecten zien. Zo gaan er bijv. meer mensen parttime werken wanneer ze meer mogen houden van wat ze verdienen. We zijn echter pas halverwege het onderzoek. Voor de definitieve resultaten moeten we nog wel een jaar wachten.”

Uit de bijstand

Na het eerste jaar is gekeken naar hoeveel mensen uit de bijstand zijn gestroomd naar werk. Dit percentage ligt bij de mensen die een andere aanpak kregen iets hoger dan het gemiddelde. Het is vooral hoger in de groepen die meer vrijheid kregen om zelf hun eigen actie te bepalen en de groep die meer begeleiding kreeg aangeboden.

Parttime werk
Ook is gekeken naar het aantal mensen dat parttime is gaan werken. Dit steeg in de onderzoeksgroep ‘verdienen loont’. De mensen in deze groep kregen een financiële prikkel om bij te verdienen. Dit blijkt goed te werken. Het is positief voor de mensen omdat ze meer geld overhouden. Ook nemen hun kansen op meer werk toe door deze werkervaring. De gemeente heeft er ook voordeel van omdat minder bijstand hoeft te worden betaald.

Mooi beeld
Deelnemers doen in het onderzoek positieve ervaringen op. Wethouder Dennis Gudden: “De uitvoering van het onderzoek en de tussentijdse resultaten geven aan dat we ons niet voor niks sterk hebben gemaakt om dit onderzoek uit te mogen voeren. We krijgen al een mooi beeld van de effecten van meer vertrouwen en soepelere regels in de bijstand.” Bij de 2e voortgangsrapportage is een kleine rapportage gevoegd met verhalen van een aantal deelnemers over hun eerste ervaringen met Vertrouwen Werkt. Er is ook een 2onderzoeksrapportage van Tilburg University/Reflect.  

Breed gedragen
Het onderzoek ‘Vertrouwen Werkt’ is op 1 oktober 2017 gestart. Deelname is vrijwillig. De animo om mee te doen blijft groot. Totaal nemen 410 mensen uit de bijstand deel aan het onderzoek. Er zijn weinig uitvallers. Het aantal actuele deelnemers is nu ongeveer 320. Dit komt doordat 11 deelnemers zijn gestopt. Daarnaast zijn 82 deelnemers uit de bijstand gestroomd. Ook in andere steden wordt onderzoek gedaan. Bij elkaar doen er circa 3500 bijstandsgerechtigden mee.

Aanpak
De gangbare aanpak is sterk gericht op regels en het controleren daarvan. Met het onderzoek wordt een andere aanpak onderzocht. Zo wordt er gekeken wat het effect is op de mensen in de bijstand, wanneer zij meer vrijheid en maatwerk krijgen of wanneer zij meer mogen houden van wat zij bijverdienen. Er wordt onderzocht of meer mensen dan gaan werken of op een andere manier maatschappelijk actief worden. Ook wordt onderzocht wat het effect is op het welbevinden, motivatie en gezondheid van mensen in de bijstand. Het onderzoek loopt nog een jaar. Daarna wordt bekend of een andere aanpak echt werkt.