Nieuwe oversteek Kortenoord geopend

Woensdag 12 juni heeft wethouder Peter de Haan van Duurzame Mobiliteit de nieuwe oversteek geopend bij de rotonde bij Kortenoord / Nijlantsingel. Hij deed dit samen met enthousiaste kinderen uit de wijk. Fietsers en voetgangers kunnen nu veilig de rotonde over. De gemeenteraad had het college hier unaniem om gevraagd. Gebr. Van Kessel Wegenbouw heeft het werk uitgevoerd.

Gevaarlijke situaties
Veel inwoners fietsen vanuit de wijk Kortenoord richting de Ooststeeg en de Leeuweriksweide. Tot voor kort moesten zij omfietsen om de drukke Kortenoord Allee over te steken. Veel fietsers deden dit niet en staken zomaar ergens de drukke Kortenoord Allee over in de buurt van de rotonde. Dit leverde gevaarlijke situaties op. De gemeenteraad heeft daarom een aantal jaar geleden het college verzocht om een voorstel te doen om de oversteek voor fietsers veiliger te maken.

Enthousiast
De veilige oversteek is inmiddels aangelegd. Wethouder De Haan is enthousiast: “Er zijn bij de rotonde twee nieuwe plaatsen gemaakt waar fietsers en voetgangers kunnen oversteken. Hierdoor kunnen ook kinderen uit de wijk een stuk veiliger oversteken op weg naar school.” Er is ook een nieuwe toegang gekomen voor vrachtverkeer voor de Binnenhaven. Verder is de fietsstraat aan de Binnenhaven een ‘snel-fietspad’ geworden.

Bewoners geïnformeerd
Een belangrijk onderdeel voor de gemeente Wageningen om de opdracht aan Van Kessel te gunnen was de wijze waarop de wijk tijdens de bouw is ingelicht. Hierbij is gebruik gemaakt van een socialmedia-platform, dat wijkbewoners al gebruikten. Verder is het werk aan de weg buiten de spits om gedaan, zodat het verkeer er zo min mogelijk last van had.

Circulair
Wethouder de Haan is trots op de aandacht voor circulaire aspecten: “Duurzaamheid en milieu zijn belangrijk in Wageningen. Bij de aanbesteding van het werk waren circulaire aspecten belangrijk. Dit zien we terug in de uitvoering van het werk. Zo is er bijv. gekozen voor betonbanden waarbij betongranulaat is hergebruikt.” Daarnaast werd het gewenste asfaltmengsel volledig ontleed en geanalyseerd. Van elke grondstof, waaronder zand, vulstof, steenslag, bitumen en in dit geval ook gerecycled asfalt, is de exacte herkomst in kaart gebracht. Daarnaast is de CO2-belasting van het transport van elke grondstof naar Wageningen uitvoerig onderzocht. Ook is aangetoond hoeveel procent van het asfalt na einde levensduur nog kan worden hergebruikt.

Wethouder Peter de Haan op de nieuwe oversteek      Kinderen verrichten de opening van veilige fietsoversteek Wageningen