Nieuwe noodverordening per 18 november 2020

Vanaf 18 november 2020 geldt er een nieuwe noodverordening voor Wageningen en de regio. In deze nieuwe verordening zijn de maatregelen verwerkt die het kabinet op 17 november bekend maakte.

Bekijk de noodverordening van 18 november 2020 op de website van de Veiligheidsregio waar Wageningen bij hoort. 

Wat is een noodverordening?

In heel Nederland gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om mensen die zich niet aan deze maatregelen houden hierop lokaal en regionaal te kunnen aanspreken zijn er noodverordeningen. De noodverordening is opgesteld door Ahmed Marcouh, voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Binnen deze Veiligheidsregio werkt Wageningen samen met andere gemeenten, de brandweer, de politie, de meldkamer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de Regio en de Ambulancedienst (RAV) samen als het gaat om rampen en crises. De nieuwe noodverordening vervangt de eerdere noodverordeningen. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.