Nieuwe noodverordening per 27 maart 2020

In deze noodverordening zijn de aanvullende maatregelen verwerkt, die op 23 maart werden aangekondigd. De noodverordening van 17 maart vervalt hiermee.

Evenementen en samenkomsten

Alle evenementen en samenkomsten zijn tot en met 1 juni 2020 verboden. Uitzondering betreffen bijvoorbeeld gemeenteraadsvergaderingen en bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van bedrijven en instellingen. Voor huwelijken, begrafenissen en bijeenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard geldt dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. In het stadhuis van de gemeente Wageningen is er helaas maar plek voor 10 mensen in verband met de beperkte ruimte in de trouwzaal. Voor alle uitzonderingen geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. In alle gemeenten van de VGGM, dus ook in Wageningen, geldt dat het verboden is om in een groep van 3 of meer personen samen te zijn, als je niet de afstand van 1,5 meter in acht neemt. Uitzondering hierop zijn gezinnen en spelende kinderen onder de 12 jaar.


Contactberoepen en speelhallen

Daarnaast worden casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen gesloten. Contactberoepen (waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden) zoals kapper, nagelstyliste en masseur mogen niet uitgeoefend worden. Hierop is een uitzondering voor zorgverleners (para-medische beroepen) mits er een individuele medische indicatie bestaat en ze de benodigde hygiënevereisten in acht nemen. 

Recreatie

In de gemeenten van de VGGM worden de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen gesloten, zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en stranden. Daarnaast kan de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden in de publieke ruimte volledig afsluiten,  als blijkt dat het, door de hoeveelheid aanwezige mensen, moeilijk is om de afstand van 1,5 meter te bewaren.

De noodverordening kunt u hier lezen.