Nieuwe noodverordening per 20 augustus 2020

Vanaf 20 augustus geldt er een nieuwe noodverordening voor Wageningen en de regio. In de verordening staan de nieuwe coronamaatregelen voor de horeca en voor de introductiebijeenkomsten van MBO, HBO en universiteit.

Download hier de nieuwste noodverordening van 20 augustus 2020. 

Wat is er aangepast in deze nieuwe noodverordening?

Horeca

De nieuwe noodverordening regelt dat eet- en drinkgelegenheden verplicht zijn om bezoekers te laten reserveren. Daarnaast moet de gezondheid van de bezoekers nagevraagd worden en moetende bezoekers een vaste zitplaats hebben. Tenslotte moet aan bezoekers worden gevraagd hun contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) beschikbaar te stellen en toe te stemmen dat deze gegevens worden verstrekt aan de GGD als er bron- en contactonderzoek nodig vanweg een coronabesmetting.

Introductie MBO, HBO en universiteiten

De nieuwe verordening verbiedt fysieke introductiebijeenkomsten voor studenten. Uitzondering hierop kunnen zijn kleine bijeenkomsten georganiseerd door de onderwijsinstelling, studentensportvereniging of studievereniging die gericht zijn op studie of sport. De gemeente of Veiligheidsregio moet hiervoor dan wel toestemming geven.
 

Wat is een noodverordening?

In heel Nederland gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om mensen die zich niet aan deze maatregelen houden hierop lokaal en regionaal te kunnen aanspreken zijn er noodverordeningen. De noodverordening is opgesteld door Ahmed Marcouh, voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Binnen deze Veiligheidsregio werkt Wageningen samen met andere gemeenten, de brandweer, de politie, de meldkamer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de Regio en de Ambulancedienst (RAV) samen als het gaat om rampen en crises. De nieuwe noodverordening vervangt de eerdere noodverordeningen. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.