Nieuwe noodverordening per 15 juni

Bezoek in verpleeghuis weer mogelijk, sanitair open voor kampeerders en buitensporters
Vanaf 15 juni kunnen de sanitaire voorzieningen op campings, in recreatiegebieden, bij zwembaden en sportparken weer open, onder de voorwaarde dat de basisregels van hygiëne en 1,5 meter afstand in acht worden genomen. Ook mogen verpleeghuizen weer (beperkt) bezoek toestaan.

Deze versoepelingen zijn vastgelegd in een nieuwe noodverordening voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden die op 15 juni ingaat.

Vanaf 15 juni worden alle verpleeg- en verzorgingshuizen die aan de voorwaarden voldoen geacht één vaste bezoeker per bewoner te verwelkomen. Zorgaanbieders zullen op basis van hun specifieke situatie bepalen wanneer het voor hun bewoners mogelijk is om meer bezoekers te ontvangen. Daarvoor is een handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz. 

Versoepelingen maken basisregels nog belangrijker
De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Dat is de enige manier om te voorkomen dat het virus zich verspreidt en mensen ziek worden.

De nieuwe noodverordening gaat in op 15 juni 2020 en vervangt de eerdere noodverordeningen. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.