Nieuwe appartementen op Stadsbrink

De Stadsbrink ondergaat een kwaliteitsslag als het aan burgemeester en wethouders ligt. Voor de Brinkrésidence (de plek aan de westzijde van het busstation) is een plan ontwikkeld voor de bouw van 25 tot 35 appartementen met ondergrondse parkeergarage. Het plan, waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd, is ontstaan na gesprekken tussen B&W en de ontwikkelaar Van Swaay Projectontwikkeling. Daarin is het belang van deze in het oog springende plek benadrukt. 

Wethouder Han ter Maat: 'Wageningen verdient het dat deze locatie een beter aanzien krijgt. Het is voor velen de eerste aanblik als ze in het centrum arriveren. Zeker de achterkant van de Brinkrésidence kan wel een verbeterslag gebruiken. Door dit plan wordt de uitstraling van het gebouw een heel stuk beter.  En dat is mooi, ook al omdat er tegenover met de Lawickse Hof ook al een stap is gezet in het aantrekkelijker maken van de Stadsbrink. De ontwikkelaar heeft mijn wens met dit plan goed opgepakt. Daar komt nog bij dat er betaalbare woningen dichtbij het centrum worden gebouwd'.

Woonvisie
De ontwikkeling past prima binnen de Woonvisie van de gemeente om meer in te spelen op de behoefte van senioren met lagere inkomens en betaalbare koop- of huurwoning te bouwen dichtbij het centrum.

Overleg omwonenden en belanghebbenden
De gemeente werkt de uitgangspunten voor de ontwikkeling na de zomer uit en organiseert dan een bijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Vervolgens worden de uitgangspunten ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Start bouw
Als de gemeenteraad akkoord is, start de gemeente de voorbereidingen voor het wijzigen van het bestemmingsplan. De bouw zou dan na de zomer van 2018 kunnen starten.

Huiskamer
Ontwikkelaar Van Swaay wil zelf op deze locatie ook een kwaliteitsslag maken en iets mooi voor Wageningen realiseren. 'Wageningen is tenslotte onze huiskamer', stelt Wim van Veldhuizen, directeur van Van Swaay. Om de appartementen te kunnen bouwen, heeft Van Swaay een stuk gemeentelijke grond gekocht en met SA architecten een ontwikkelvisie opgesteld. Deze is door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit positief beoordeeld. 'Met de beoogde ontwikkeling krijgt het gebied de gewenste kwaliteitsimpuls; het nieuwe gebouw appartementengebouw krijgt dezelfde kwaliteit en uitstraling als het bestaande gebouw aan de Stadsbrink' aldus Van Veldhuizen.