Inwoners met een minimum-inkomen krijgen geld terug vanwege hogere Vitensrekening

Inwoners met een minimum-inkomen die bij de gemeente Wageningen bekend zijn, krijgen in de week van 15 december 2020 automatisch € 56,33 op hun rekening gestort.

Hiermee wordt de hogere rekening van Vitens vergoed, net als vorig jaar. Inwoners met een minimum-inkomen die in deze periode het bedrag niet op hun bankrekening hebben staan, kunnen de vergoeding zelf aanvragen.

U kunt het aanvraagformulier downloaden of telefonisch opvragen via (0317) 49 29 11. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk vrijdag 15 januari weer worden ingeleverd. Dat kan via de mail precario@wageningen.nl of de brievenbus bij het stadhuis, Markt 22.  Het postadres is Postbus 1, 6700 AA.

Wie komen in aanmerking?

Inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm krijgen een compensatie (vergoeding). In de onderstaande tabel staat welke inkomensnormen van toepassing zijn en wie ervoor in aanmerking komt. Inwoners die de compensatie al ontvangen hebben, kunnen deze niet nog een keer aanvragen. Inwoners die geen factuur van Vitens hebben ontvangen, worden niet gecompenseerd. Ook bedrijven en studenten met studiefinanciering of –lening worden niet gecompenseerd.
 

Leefsituatie en leeftijd

Netto maandinkomen

Personen tussen de 18 en 21 jaar

Alleenstaand

€ 321,-

Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar

€ 642,-

Gehuwd of samenwonend, één persoon 21 jaar of ouder

€ 1.249,-

Personen tussen 18 en 21 jaar met kind(eren)

Alleenstaande ouder

€ 321,-

Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar

€ 1.013,-

Gehuwd of samenwonend, één persoon 21 jaar of ouder

€ 1.620,-

Personen tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaand

€ 1.300,-

Alleenstaande ouder/verzorger

€ 1.671,-

Gehuwd of samenwonend

€ 1.857,-

Personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaand

€ 1.453,-

Alleenstaande ouder/verzorger

€ 1.772,-

Gehuwd of samenwonend

€ 1.969,-

 

Aanleiding

In 2019 is Vitens gestart met de doorrekening van een gemeentelijke belasting aan inwoners en bedrijven: de precariobelasting. Dit is de belasting van de gemeente op kabels en leidingen in gemeentegrond. Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om inwoners met een minimum-inkomen hiervoor volledig te compenseren.