Meer ruimte voor fietser bij het busstation

Niet alleen komen er nieuwe fietsenstallingen bij, ook wordt het toegestaan om op een deel van het terrein te fietsen waar dat eerder niet mocht.

De fietser krijgt meer ruimte bij het busstation aan de Stadsbrink.  De zogenaamde Lock&Go=fietsklemmen zijn inmiddels weggehaald om dit mogelijk te maken. Daarvoor komen andere en meer fietsenrekken terug. Door het voor fietsers steeds aantrekkelijker te maken, willen we stimuleren dat de fiets steeds meer als vervoersmiddel wordt gekozen voor reizen binnen, van en naar Wageningen.

Verkeersborden

Om duidelijk te maken waar wel en niet gefietst mag worden, zijn nieuwe verkeersborden geplaatst. Voetgangers hebben in deze zone voorrang; de fietsers zijn er te gast. Fietsen rondom de in- en uitstaphaltes van de bus blijft verboden in verband met de veiligheid.