Meepraten over het wonen in de wijken in Wageningen

Wilt u meepraten over het wonen in de wijken in Wageningen? Welke mix van starters, senioren, gezinnen en studenten past het beste en waarom dan? Hoe zorgen we voor groen in de wijken, goede verkeersstromen maar ook nieuwe woningen voor verschillende inwoners? Kom dan naar een bijeenkomst op maandagavond 17 december van 19:30 tot 22:00 in het Stadhuis te Wageningen.

De gemeente is bezig met een woningmarktstrategie. Adviesbureau STEC helpt de gemeente hierbij en hoort graag uw ideeën hierover. U kunt u tot 12 december aanmelden via een mail aan: cindy.van.soest@wageningen.nl. Deze bijeenkomst is voor iedereen die interesse heeft in het woonbeleid van de gemeente Wageningen.

Programma in het kort
maandagavond 17 december 2018 in de raadszaal van het gemeentehuis (Markt 22, Wageningen).
19.30 uur: inloop met koffie en thee
19.45 uur: start programma
- Toelichting woningmarktstrategie
- Ronde tafel gesprek
21:30 uur: Plenaire terugkoppeling

Woningmarktstrategie
De woningmarktstrategie geeft inzicht in welke nieuwe woningbouwplannen en woningaanpassingen het beste bijdragen aan wijken en de woningbehoefte in Wageningen. In dit traject gaan wij in gesprek met diverse belanghebbenden bij de woningmarkt in Wageningen, bijvoorbeeld woningcorporaties, makelaars, huurders- en bewonersorganisaties, ontwikkelaars en adviescommissies. Volgens planning legt het college in het voorjaar van 2019 de woningmarktstrategie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad

Uitgelicht