Laagvliegroutes en Lelystad Airport

Vanaf vandaag kunt u uw zienswijze indienen voor Lelystad Airport en de laagvliegroutes via Rijksoverheid.nl. Ook kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER) via Platformparticipatie.nl. U kunt dus bezwaar maken tegen laagvliegroutes, geluidsoverlast, milieuschade en/of opkomen voor het stiltegebied en Natura2000-gebieden.