Koninklijke onderscheiding voor burgemeester Geert van Rumund

Burgemeester Geert van Rumund is maandag 26 april verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem-Alexander reikte Van Rumund eerst zelf vier Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van Wageningen.

Van Rumund dacht dat de feestelijkheden beëindigd waren, toen plotseling de Gelderse Commissaris van de Koning John Berends de Grote Kerk op de Markt betrad. Die deelde mee dat Van Rumund vanwege zijn buitengewone inzet voor de stad Wageningen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 
Sinds november 2005 is Van Rumund burgemeester van Wageningen. In november 2020 zou hij stoppen, maar in verband met de coronabeperkingen besloot hij de oproep om langer te blijven te honoreren. Hij vertrekt nu op 31 mei. Met het uitstellen van zijn vertrek toonde hij volgens Berends zijn betrokkenheid en liefde voor de stad Wageningen.
 
De bijzondere persoonlijke verdiensten van Geert van Rumund in de afgelopen 15 jaar zijn van grote waarde voor de stad Wageningen en de vrijheidszoekende samenleving. Zijn decoratie is een erkenning van zijn grote inzet en actieve betrokkenheid.
 
Voor de activiteiten in het kader van de herdenking van de bevrijding maakte Van Rumund zich sterk om evenementen voor de stad te behouden dan wel te ontplooien. De rol van de ‘Stad der Bevrijding’ werd door hem met verve verdedigd bij defensie en veteranenorganisaties. Als bestuurslid van ‘Mayors for Peace’ maakte hij zich sterk voor het betrekken van burgemeesters in het bevorderen een wereld zonder wapens. Als langstzittende burgemeester vervulde hij jarenlang het voorzitterschap van de regionale burgemeesterskring en was voor collega’s ondersteunend.
 
Sinds zijn aantreden in 2005 zorgde Van Rumund voor rust aan het bestuurlijke front in de stad. Hij zette zich in voor sterke verbinding tussen de stad en de Wageningen Universiteit en had een actieve rol in het uitdragen van ‘City of life Sciences’ in binnen- en buitenland.