Kans om uw organisatie in het zonnetje te zetten

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. De landelijke organisatie Movisie wil lokale vrijwilligersorganisaties in het zonnetje zetten. Zij reiken hiervoor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen uit. De prijs bestaat o.a. uit een geldbedrag van € 5.000,- (juryprijs) of € 2000,- (publieksprijs). 

Aanmelding van lokale organisaties voor de prijs van Movisie is alleen mogelijk via de gemeente. Omdat de gemeente Wageningen de lokale vrijwilligersorganisaties erg waardeert willen wij graag aan het initiatief van Movisie meewerken en 3 organisaties voordragen.

Movisie kijkt onder andere of het project/de organisatie:

  • Verbindt: met inwoners van de stad, met andere organisaties, met de eigen vrijwilligers
  • Verrast: grensverleggend / vernieuwend is
  • Waardering uit voor eigen vrijwilligers
  • Bijdraagt aan een zorgzame samenleving
  • Duurzaam is
  • Tot slot kijkt men ook of de organisatie hart heeft voor vrijwilligers

Wilt u uw organisatie aanmelden dan kunt u bijgaand formulier invullen en voor 20 november 2018 retourneren aan de Gemeente Wageningen, ter attentie van wanda.broenink@wageningen.nl

Mochten zich meer dan 3 organisaties aanmelden dan zal de gemeente op basis van bovenstaande landelijke criteria een keuze maken.