Jasper de Wit nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur

Op 1 januari 2021 start Jasper de Wit (33) als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Wageningen.

Jasper de Wit

De Wit heeft in zijn loopbaan brede ervaring opgedaan als adviseur in het openbaar bestuur, onder meer als directeur-partner van BMC Advies. Daarbij heeft hij bijdragen geleverd aan uiteenlopende politiek-bestuurlijke, organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Samen met gemeenteraad, college van B&W, organisatie, samenleving en regio gaat hij aan de slag om te werken aan de opgaven en ambities van Wageningen.

De Wit volgt de huidige gemeentesecretaris/algemeen directeur Ron van der Grijp op. Van der Grijp gaat met pensioen en vervulde de functie sinds 2017.