Installatie nieuwe burgemeester

Op vrijdag 18 juni 2021 wordt de heer Floor Vermeulen tijdens een bijzondere raadsvergadering beëdigd als burgemeester van Wageningen.
U kunt de raadsvergadering live volgen via www.rtvrijnstreek.nl. De uitzending begint om 15.00 uur.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening door plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer Rien Bor
 1. Installatie de heer Floor Vermeulen als burgemeester van Wageningen

      Programma

 • Voorlezen Koninklijk Besluit door mevrouw Ellen Speet, raadsgriffier
 • Toespraak door de heer John Berends, commissaris van de Koning
 • Beëdiging van de heer Floor Vermeulen
 • Tekenen proces verbaal door de heren John Berends en Floor Vermeulen
 • Toespraak door de heer Leo Bosland, locoburgemeester
 • Toespraak door de heer Rien Bor
 • Overhandigen ambtsketen en voorzittershamer door de heer Bor
 • Toespraak door burgemeester Floor Vermeulen
 1. Sluiting door voorzitter van de raad, de heer Floor Vermeulen