Informatie over het coronavirus

Het kabinet heeft landelijke maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op deze pagina leest u wat de maatregelen betekenen voor Wageningen.

Deze informatie updaten wij regelmatig. Wij adviseren u dan ook deze pagina goed in de gaten te houden. Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april. 

De gemeente houdt de instructies aan van het Rijk, zie de website rijksoverheid.nl voor alle landelijke informatie over het coronavirus.

Extra maatregelen vanaf 15 maart

Op 15 maart zijn landelijk aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen gelden voor scholen, sportclubs en horeca. Deze blijven gesloten tot en met 6 april. Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Op de website van de rijksoverheid staat de lijst van deze cruciale beroepsgroepen.

Maatregelen vanaf 12 maart

Gemeente Wageningen voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van alle inwoners van Wageningen. Daarom roepen wij u op de volgende maatregelen na te leven.

 • De gemeente houdt de instructies aan van het Rijk, zie de website rijksoverheid.nl.
 • Wij raden kwetsbare groepen (ouderen en mensen met een verminderde weerstand) af om samen te komen. De gemeente roept bijvoorbeeld ouderenorganisaties en verenigingen op hiermee rekening te houden.
 • Evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd bezoekers gaan niet door. Gaat u naar een bijeenkomst met minder dan honderd bezoekers? Denk dan goed na of dit echt nodig is. Als u gezondheidsklachten heeft of behoort tot de kwetsbare groepen, blijf dan thuis.
 • Alle raadsbijeenkomsten gaan niet door. Ook gemeentelijke bijeenkomsten die in het teken staan van burgerparticipatie worden afgelast. Dit betekent dat de onderstaande bijeenkomsten in ieder geval worden afgelast:
  • Politieke avond op maandag 16 maart
  • Gebiedsconferentie op donderdag 19 maart
  • Het lentecollege van dinsdag 24 maart
  • Voor overige evenementen raden wij u aan contact op te nemen met de organisator van het evenement. 
  • Organiseert u zelf een evenement? Neem contact op met vergunningen@wageningen.nl

Dienstverlening burgerzaken

De dienstverlening aan de gemeentelijke balie (voor paspoorten en rijbewijzen bijvoorbeeld) kan vanaf nu alleen op afspraak. U kunt daarvoor telefonisch of per mail een afspraak maken (tel. 0317 – 492911; publiekszaken@wageningen.nl). Ook vragen we u om al uw vragen alleen telefonisch of per mail te stellen en niet naar het stadhuis te komen.

Dienstverlening Startpunt

Zit u in een lastige situatie of heeft u zorg of ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij het Startpunt. De balie van het Startpunt is gesloten. Het Startpunt is volgens reguliere openingstijden telefonisch bereikbaar. U kunt dan contact leggen via tel. 0317-410160.  E-mail kan naar startpunt@wageningen.nl. Meer informatie: www.startpuntwageningen.nl

Huwelijken 

 • Een huwelijk is een feestelijke bijeenkomst die de meeste bruidsparen samen met familie en vrienden willen bezegelen. Tijdens de coronacrisis zijn er strenge, beperkende maatregelen genomen voor huwelijksbijeenkomsten.  
  De overheid heeft bepaald dat er maximaal 30 mensen aan mogen deelnemen als de afstanden goed geborgd zijn van 1.50 meter per persoon. Voor onze trouwzaal is dat aantal helaas niet haalbaar. Er kunnen naast het bruidspaar (afhankelijk van de gezinssamenstelling) maximaal 8 tot 10 personen mee in de trouwzaal.

  Gaat u in de komende maanden trouwen en wilt u de huwelijksdatum liever opschuiven?  Neem dan contact op met publiekszaken: 0317-492911 of via mail publiekszaken@wageningen.nl

Hygiëneadviezen

 • Houd u aan de hygiëneadviezen: 
  • was uw handen regelmatig grondig;
  • hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg;
  • schud geen handen.
 • Lees de informatie op de website van het rivm: www.rivm.nl/coronavirus en www.rijksoverheid.nl/coronavirus 
 • Bel de huisarts als u in een coronagebied in het buitenland bent geweest of contact heeft gehad met iemand die besmet is en u te maken krijgt met een combinatie van de volgende klachten:
  • griep/koorts boven 38 graden;
  • hoesten of kortademigheid.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het coronavirus? Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Wij volgen de richtlijnen en informatie van het RIVM en de GGD Gelderland-Midden. 

Kijk op de website:www.rivm.nl/coronavirus en www.rijksoverheid.nl/coronavirus
Of bel naar: 0800 - 1351

Meer informatie