Het snoeien van hagen en blokbeplantingen gaat weer beginnen

In Wageningen zijn vele hagen en blokbeplantingen. Die snoeien we twee keer per jaar in vorm, zodat ze vitaal en netjes blijven. De werkzaamheden starten op 28 juni 2021 en zijn naar verwachting 23 juli 2021 klaar.

De grotere hagen snoeien we met een machine. Dat gaat sneller en is minder belastend voor onze medewerkers. De randen en de kleinere heggen snoeien we met de hand.
De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk door een aannemer worden uitgevoerd (grote oppervlakten) en aanvullend nog een deel door onze eigen medewerkers. Snoeiafval wordt verwerkt of afgevoerd ter compostering, waarmee de omgeving weer netjes wordt achtergelaten.

Er kan sprake zijn van enige geluidsoverlast en verkeershinder. Om de middenberm van de Lawickse Allee, tussen Kortenoord Allee en Stadsbrink, te snoeien en moeten we de weg afsluiten voor verkeer. Alleen stadsbussen en hulpdiensten hebben dan wel gewoon doorgang. Dit staat voor donderdag 15 juli gepland en zal worden aangekondigd met bebording en er is een omleidingsroute. Wij vertrouwen op uw begrip voor de tijdelijke hinder.

De aannemer die voor ons werkzaam is, is de firma ‘Florijn’. Voor meer informatie over de werkvolgorde kunt u de planning vinden op de omgevingsapp ’Omniom’, onder “Haag knippen Wageningen”, of op onze site onder haagsnoei Wageningen.