Gemeenteraad wil versoepeling criterium Kinderpardon

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief verstuurd aan staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid om te pleiten voor een oplossing voor de groep gewortelde minderjarige asielzoekers die niet in aanmerking komen voor het Kinderpardon. Het geeft daarmee gehoor aan een motie van gemeenteraad.

Pleiten voor versoepeling
Het college van burgemeester en wethouders geeft graag gehoor aan deze motie. Wethouder Lara de Brito: “Het is strijdig met de rechten van het kind om minderjarige asielzoekers, wanneer zij geworteld zijn in Nederland, terug te sturen naar het land van hun ouders. De inwoners van Wageningen hebben afgelopen jaren steeds blijk gegeven van grote betrokkenheid bij asielzoekerskinderen die hier geworteld zijn. Helaas zijn er nog steeds veel kinderen voor wie het kinderpardon geen oplossing biedt, doordat het kinderpardon een zo strikt meewerkcriterium kent dat zeer weinig aanvragen worden toegewezen. Wij vragen de staatssecretaris daarom of het meewerkcriterium versoepeld kan worden”.

Schrijnende situaties
In de gemeente Wageningen leeft brede steun om in de gemeenschap gewortelde kinderen hier te laten blijven omdat het thuis van deze kinderen hier ligt. Het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn, kan de lokale gemeenschap ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen en hun achterblijvende leeftijdgenoten geweld aandoen.

Motie
In het raadsdebat van 19 februari 2018 werd duidelijk dat de gemeenteraad van Wageningen van mening is dat het kinderpardon een zodanig strikt meewerkcriterium kent dat slechts zeer weinig kinderen nog een kinderpardon kunnen krijgen en dat dit leidt tot zeer schrijnende situaties. De raad heeft toen de motie aangenomen om bij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te pleiten voor versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon.

Uitgelicht