Gemeentelijke belastingen 2021

Binnenkort ontvangt u de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente voor 2021 in de brievenbus of digitaal via MijnOverheid.nl.

Deze betaling gaat over de OZB (onroerende zaakbelastingen), afvalstoffenheffing, rioolheffing (en de hondenbelasting).
Lees de uitleg op de achterkant van de brief goed door! Dat maakt veel duidelijk. Heeft u toch nog vragen? Meer informatie vindt u op de pagina belastingen.

Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Bij de belastingaanslag zit ook de ‘WOZ-beschikking 2021’. Dat is de WOZ-waarde van uw huis en/of bedrijfspand (onroerende zaak). De WOZ-waarde die nu op het aanslagbiljet staat, geldt voor het jaar 2021. De datum waarop de waarde is bepaald is 1 januari 2020. 

Kwijtschelding aanvragen

Bij het Startpunt kunt u terecht voor hulp bij het aanvragen van kwijtschelding.