Gemeente kiest voor uitbreiding ondersteuning mantelzorgers

Het Startpunt heeft in samenwerking met Mantelzorg Wageningen een nieuw project gestart waarbij mantelzorgers die niet om hulp vragen worden uitgenodigd voor een gesprek. Wethouder Lara de Brito: “Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving en onze stad. Mensen die zelf mantelzorger zijn of zijn geweest weten hoe veel dat van je kan vragen. Mijn waardering voor het werk wat ze doen is heel groot, we proberen te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, door veel eerder hulp te bieden. Daar ben ik heel blij mee”.

Van mantelzorgers is bekend dat zij pas hulp vragen als ze al overbelast zijn. De gemeente hecht veel waarde aan de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. De gemeente kent de Wageningse mantelzorgers graag persoonlijk. Daarom kan elke mantelzorger zich aanmelden bij het Startpunt of bij Mantelzorg Wageningen. In 2018 krijgen de mantelzorgers een uitnodiging voor een gesprek, nog voordat ze aangeven overbelast te zijn. Tijdens dit gesprek wordt het risico op overbelasting ingeschat. Zo nodig wordt ondersteuning geboden om overbelasting te voorkomen. Mantelzorg Wageningen heeft verheugd gereageerd op het besluit van het college om te investeren in preventieve activiteiten voor mantelzorgers.

Daarnaast komt er € 7.000,- voor gezamenlijke waarderingsactiviteiten, bijvoorbeeld activiteiten op de Dag van de Mantelzorg. Het college van burgemeester en wethouders stelt verder ook in 2018 een mantelzorgcompliment beschikbaar van € 100,- voor iedere mantelzorger. Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers. Een formulier voor het aanvragen van het Mantelzorgcompliment is te krijgen bij het Startpunt of Mantelzorg Wageningen, Rooseveltweg 408 te Wageningen. Het aanvraagformulier staat ook op de website van het Startpunt Wageningen.

Uitgelicht