Gemeente Wageningen vindt haven niet juiste locatie voor ecodorp

Wageningen wil op korte termijn van start gaan met het ontwikkelen van een kader rond andere manieren van wonen die we in onze samenleving zien, zoals onder andere ecodorpen, Tiny Houses en creatieve broedplaatsen. Uiteraard in afstemming met de inwoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden.

Aanleiding is initiatief Groenlandje, dat is neergestreken op een leeg perceel gemeentegrond in het havengebied, op de Grebbedijk. Uit uitgebreid onderzoek blijkt deze locatie niet geschikt te zijn voor dit soort activiteiten. Zo blijkt het strijdig met zowel gemeentelijke, provinciale als nationale regelgeving voor dit gebied en daarnaast is het geen veilige situatie en omgeving voor de gebruikers qua gezondheid. Verder zijn er ook diverse handhavingsverzoeken ingediend. Dit initiatief is dan ook geen voorbeeld of invulling van een ecodorp zoals de gemeente dat voor ogen heeft, maar helpt bij het nadenken over ruimte voor wooninitiatieven in Wageningen.

De gemeente is in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van initiatief Groenlandje op de Grebbedijk. Daarin is hen verteld dat ze het terrein moeten verlaten en ook is het voornemen tot handhaving besproken. De gebruikers van dit initiatief willen naast een eigen plek, op basis van de principes van een ecodorp, graag een creatieve broedplaats zijn voor de samenleving. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover initiatieven die passen bij de gemeente Wageningen en zal hiervoor een beleidskader ontwikkelen.