Geert van Rumund langer burgemeester

Geert van Rumund blijft langer burgemeester van Wageningen. Hij stelt zijn pensioen uit tot 1 juni 2021. Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan stabiliteit in Wageningen in een onzekere tijd. Daarnaast kan de gemeenteraad straks op deze manier alsnog op zoek naar de best mogelijke opvolger, en is er geen waarnemend burgemeester nodig.
Vanwege de coronacrisis zijn immers in heel Nederland de benoemingsprocedures voor burgemeesters stilgelegd.

Stabiliteit  
Rien Bor, waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de vertrouwenscommissie die de benoemingsprocedure namens de raad voorbereidt: "We leven in een bijzondere tijd, spannend en onzeker. Daarom heeft Wageningen nu behoefte aan stabiliteit van bestuur. Het is duidelijk dat er de komende tijd nog heel veel op ons gaat afkomen. Dat is dan ook de reden dat de gemeenteraad aan de burgemeester heeft gevraagd of hij bereid is zijn pensionering enige tijd voor zich uit te schuiven. Namens de hele gemeenteraad wil ik benadrukken dat wij het besluit van onze burgemeester om een  bijdrage te leveren aan stabiliteit in deze onzekere tijd enorm waarderen. Dit is voor heel Wageningen het beste!”


Voor inwoners
Burgemeester Geert van Rumund: “Ik heb Wageningen en haar inwoners zeer lief. Daarom heb ik mijn oorspronkelijk geplande pensioen dat zou ingaan op 1 november 2020 vroegtijdig aangekondigd. Daardoor zou er genoeg tijd zijn om een opvolger te vinden. Wat ons nu overkomt zet dit idee, maar bovenal onze hele stad en het leven van al onze inwoners, op z’n kop. Ik wil onze mooie stad in deze onzekere tijd niet in de steek laten. Daarom blijf ik tot 1 juni 2021 burgemeester van Wageningen. Hopelijk is er dan weer wat rust en stabiliteit. Dan kan de gemeenteraad de zoektocht naar een opvolger weer met volle aandacht vormgeven en krijgt Wageningen de opvolger die zij verdient.”

Enquête
De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Wageningen was net begonnen. De eerste stappen zijn de afgelopen weken gezet. Inwoners konden via een online enquête laten weten wat voor ‘soort’ nieuwe burgemeester zij wensen. De resultaten van deze inwonerenquête blijven gewoon staan en verwerkt de gemeenteraad later dit jaar alsnog in de vacaturetekst.