Geert van Rumund ereburger van Wageningen

Geert van Rumund is op 31 mei 2021 door de gemeenteraad benoemd tot ereburger van Wageningen. De gemeenteraad besloot tot deze benoeming vanwege de rol van Van Rumund als burgervader, voorzitter van het bestuur, belangenbehartiger en portefeuillehouder. Een bijzondere en eervolle benoeming die pas vier maal eerder is toegekend.

Ereburger Geert van RumundRien Bor, die als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad Geert van Rumund de bijbehorende oorkonde overhandigde, benadrukte de wijze waarop hij meer dan 15 jaar op een uitmuntende en zeer betrokken wijze het burgemeesterschap heeft uitgeoefend.

'Maar niet alleen als burgervader was Van Rumund geliefd', zegt Bor. 'Hij vervulde ook zijn ambassadeursrol voor het bedrijfsleven en universiteit met verve en zette Wageningen als Stad der Bevrijding op de kaart. Daarnaast gaf hij alle ruimte voor debat als voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W. Zeer bijzonder was zijn besluit om zijn geplande vertrek met ruim een half jaar uit te stellen omdat hij tijdens de ontwrichtende pandemie leiding wilde blijven geven aan het crisisteam. De titel van Ereburger van de stad Wageningen heeft hij meer dan verdiend'.

Ereburgerschap

Het ereburgerschap van de Stad Wageningen wordt in hoogst uitzonderlijke gevallen toegekend 'als bewijs van hoge verering, diepe dankbaarheid van de gemeente en wegens zeer uitzonderlijke verdienste jegens de Wageningse gemeenschap' staat in de verordening uit 1949. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten wie als Ereburger wordt benoemd. Eerder is het ereburgerschap toegekend aan:

  • Charles Foulkes, generaal, op 28 februari 1947 uit grote dankbaarheid van de bevolking jegens de geallieerde strijdkrachten en aan generaal Foulkes en diens officieren en manschappen;
  • Theodorus Niemeijer, arts, op 5 juli 1949 wegens 62-jarige werkzaamheid als arts en zijn werk op maatschappelijke terrein aan de Wageningse gemeenschap bewezen;
  • Maarten de Niet, burgemeester van 1950 – 1969 op 27 maart 1969 wegens volledige inzet voor belangenbehartiging van de Wageningse gemeenschap en de opbouw van Wageningen niet lang na de oorlog;
  • Bernhard van Lippe-Biesterfeld, Prins, op 21 april 1975. Via Prins Bernhard werd het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog geëerd.