Extra steun voor sport en cultuur in Wageningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 april aanvullende maatregelen vastgesteld voor Wageningse sport- en cultuurorganisaties.

Burgemeester Geert van Rumund: “Sport- en cultuurorganisaties kunnen voor een deel gebruik maken van de maatregelen van het rijk. Maar dit is niet altijd voldoende om het hoofd boven water te houden. Daarom hebben we een pakket aan extra maatregelen getroffen. We hopen hiermee de pijn van de coronacrisis te verzachten en de organisaties voor Wageningen op de been te houden. Samen maken we het verschil.”

Landelijke maatregelen
Veel organisaties hebben het zwaar vanwege de coronacrisis. Daarom heeft het rijk maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen. Sport en cultuurorganisaties kunnen voor een deel gebruik maken van deze maatregelen. Zo is de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) ook opengesteld voor verenigingen en stichtingen in de sport- en de cultuursector die aan de voorwaarden voldoen. De gemeentelijke maatregelen zijn hier een aanvulling op.

Huur gemeentelijke accommodaties
Een van de maatregelen is, dat de gemeente wacht tot 1 augustus 2020 met het versturen van de facturen voor de huur van binnen- en buitensportaccommodaties en van een aantal culturele accommodaties. De betreffende organisaties krijgen hierover vanzelf bericht. Organisaties die op dit moment te weinig geld beschikbaar hebben om hun rekeningen te betalen, krijgen hierdoor lucht. De verplichting om de huur te betalen blijft wel bestaan, maar kan dus later worden voldaan. In de tussentijd kan de gemeente een beter beeld krijgen van de uiteindelijke coronaschade die optreedt en welke steunpakketten er nog beschikbaar komen. Als er meer bekend is over de financiële gevolgen van de coronapandemie en de steunmaatregelen bekijkt de gemeente met de organisaties wat er nodig is.

Gesubsidieerde eenmalige culturele activiteiten
Sommige organisaties hebben een subsidie gekregen om een bepaalde culturele activiteit te organiseren, zoals een voorstelling. Door de corona-maatregelen kunnen die in deze tijd niet doorgaan. De gemeente geeft daarom toestemming om deze activiteiten door te schuiven of te vervangen met een alternatieve invulling. Organisaties mogen de toegekende subsidie meenemen naar een alternatieve activiteit, mits deze plaatsvindt voor 1 juli 2021. Zij hoeven van tevoren geen plan of aanvraag voor hun alternatieve activiteit in te dienen, maar mogen achteraf verslag doen. De betreffende organisaties krijgen hier bericht over.

Gesubsidieerde organisaties
De gemeente heeft er begrip voor dat organisaties nu niet alle activiteiten kunnen ontplooien waar zij een jaarlijkse subsidie voor ontvangen. De gemeente blijft de subsidies aan sport- en culturele organisaties doorbetalen en zal inschikkelijk omgaan met de prestatieafspraken uit de subsidieovereenkomsten. Soms is maatwerk nodig. Zo praat de gemeente met een aantal grote organisaties, zoals het zwembad, de Bongerd en theater Junushoff om te kijken of zij aanvullende maatregelen nodig hebben. De gemeente hoopt hiermee Wageningse organisaties voor sport en cultuur voor de stad te behouden.

Aanvragen en verantwoording jaarlijkse subsidies sport en cultuur
Als het nodig is, verleent de gemeente op basis van maatwerk uitstel op de uiterste inleverdatum. Organisaties die verwachten door de coronavirus niet tijdig hun stukken te kunnen inleveren kunnen hiervoor contact opnemen. De contactgegevens kunnen zij vinden op https://www.wageningen.nl/inwoners/Subsidies.

Maatwerk
Niet alle maatregelen zijn opgenomen in de bovenstaande opsomming. Bovendien is dit overzicht ook niet alles wat mogelijk is. Organisaties die door de coronacrisis in grote financiële problemen komen of vragen hebben over deze nieuwe maatregelen, kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon bij de gemeente. Burgemeester Geert van Rumund: “We willen doen wat Wageningen zo goed mogelijk door deze crisis loodst en gaan ook na de crisis samen met de stad kijken wat voor wie nodig is. Weet ons vooral te vinden als u tegen knelpunten aanloopt of met vragen zit.”