Denk online mee over onze nieuwe burgemeester!

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Wageningen is begonnen.

Burgemeester Geert van Rumund gaat per 1 november 2020 met vervroegd pensioen. Daarom zoeken wij een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad schrijft dit voorjaar een vacaturetekst (‘profielschets’). En daarvoor vraagt de gemeenteraad uw hulp. Wat voor persoon moet de nieuwe burgemeester zijn volgens u?

Online vragenlijst
Vul de vragenlijst op www.burgemeesterwageningen.nl in. U kunt de vragenlijst tot en met dinsdag 31 maart invullen.
Het invullen hiervan duurt een paar minuten. De gemeenteraad hoopt dat u hiervoor tijd kunt maken in deze bijzondere tijd.

Proces
De resultaten van alle ingevulde enquêtes verwerkt de gemeenteraad in de vacaturetekst (‘profielschets’). Vervolgens bespreekt de gemeenteraad de profielschets tijdens een extra raadsvergadering, waarbij ook de Commissaris van de Koning aanwezig is. Als de gemeenteraad akkoord is, wordt de vacature officieel opengezet door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en kan er worden gesolliciteerd. Vervolgens bekijkt de Commissaris van de Koning welke sollicitanten voldoen aan de profieleisen. Daarna vinden sollicitatiegesprekken plaats tussen deze kandidaten en de vertrouwenscommissie. Tenslotte beslist de gemeenteraad van Wageningen wie de beste kandidaat is en volgt benoeming.

Infographic benoemingsprocedure burgemeester