Definitieve uitslagen Tweede Kamerverkiezingen Wageningen 2021

Het totale opkomstpercentage in Wageningen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 was 85,54 %. In totaal brachten 24471 personen hun stem uit waarvan 2041 briefstemmers.

De uitslagen Tweede Kamerverkiezingen Wageningen zijn inmiddels definitief vastgesteld door het Centraal Stembureau. 

Bekijk de defintieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen op onze speciale Verkiezingspagina