Gemeentelijke maatregelen in verband met het coronavirus

Gemeente Wageningen voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn van alle inwoners en volgt daarbij de richtlijnen van het Rijk. Zo worden gemeentelijke evenementen met meer dan honderd aanwezigen afgelast en werken zoveel mogelijk medewerkers van de gemeente thuis.

Burgemeester Geert van Rumund: “Zorg voor elkaar”

Burgemeester Van Rumund: “Dit is een uitzonderlijke situatie die veel van iedereen vergt. Ik wens iedereen daarbij veel sterkte. Juist in deze omstandigheden, hebben we elkaar nodig om te voorkomen dat er onnodige slachtoffers vallen. Ik weet dat we in onze stad altijd zorg hebben voor elkaar en dat we naar elkaar omkijken, juist ook naar de kwetsbaarste mensen. Het doet mij goed om te zien dat al velen begonnen zijn om elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. Als burgemeester volg ik samen met het crisisteam de ontwikkelingen op de voet. Daardoor kunnen we per dag de beste lokale maatregelen nemen”.

Dienstverlening burgerzaken

De dienstverlening aan de gemeentelijke balie (voor paspoorten en rijbewijzen bijvoorbeeld) kan vanaf nu alleen op afspraak. U kunt daarvoor telefonisch of per mail een afspraak maken (tel. 0317 – 492911; publiekszaken@wageningen.nl). Ook vragen we u om al uw vragen alleen telefonisch of per mail te stellen en niet naar het stadhuis te komen.

Dienstverlening Startpunt

Zit u in een lastige situatie of heeft u zorg of ondersteuning nodig? Dan kunt u terecht bij het Startpunt. De balie van het Startpunt is gesloten. Het Startpunt is volgens reguliere openingstijden telefonisch bereikbaar. U kunt dan contact leggen via tel. 0317-410160.  E-mail kan naar startpunt@wageningen.nl. Meer informatie: www.startpuntwageningen.nl

Alle maatregelen voor inwoners van de gemeente Wageningen

Gemeentelijke bijeenkomsten afgelast

Gemeentelijke bijeenkomsten in het teken van burgerparticipatie worden afgelast. Het gemeentebestuur vindt dat iedereen die dat wil, erbij moet kunnen zijn om te participeren. Dit betekent dat de volgende bijeenkomsten in elk geval zijn afgelast:
•de gebiedsconferentie op donderdag 19 maart
•het lentecollege van dinsdag 24 maart.
•De inloopbijeenkomst over bestemmingsplan Rooseveltweg op 2 april
•Raadsspreekuur op zaterdag 21 maart (13.00 - 15.00 uur)
•De Politieke Avonden tot en met 6 april.

Warenmarkt gaat door

De warenmarkt van woensdag en zaterdag gaan door. Hiermee wordt het advies gevolgd van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel om de markt door te laten gaan, zolang winkels en winkelcentra open mogen blijven.

Informatie over maatregelen gemeente

Actuele informatie over de maatregelen is te vinden op www.wageningen.nl of volg de gemeente op facebook.

Hulp nodig?

Zit u door het Coronavirus thuis en heeft u tijdelijk hulp nodig van andere Wageningers? Bel dan het Vrijwilligerscentrum Wageningen op 0317-413088 of mail naar coronahulp@welsaam.nl. Helpt u graag andere inwoners dan kunt u ook contact opnemen. Ook kunt u via diverse (Wageningse) Facebook-pagina’s hulp vragen of aanbieden.

Informatie over Corona

Voor de meest actuele informatie kunt u terecht op de website van het RIVM, www.rivm.nl, en de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.