Schoonmaken sloten Wageningen

Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Wageningen starten 23 september a.s. met het baggeren (schoonmaken) van sloten. Het gaat om sloten binnen de bebouwde kom. We verwachten dat het werk in december klaar is.

De meeste sloten liggen in de wijk Noordwest. Ook in de wijk Nieuw Kortenoord, langs de Voorburglaan, langs de Rooseveltweg, de Kennedyweg en twee delen van de stadsgracht van Wageningen worden sloten schoongemaakt. In totaal maken we 7 kilometer aan sloten schoon.    

Waarom

Buurtbewoners van de sloten ontvingen een brief met informatie over het werk. Baggeren vindt één keer in de vijf á tien jaar plaats. Het doel van baggeren is om slib en plantenresten uit het water te halen. Dit is noodzakelijk voor een goede afvoer van regenwater en voor schoner (sloot)water. Ook zorgt baggeren voor en gezond planten- en dierenleven in vijvers en sloten. Om de goede verdeling te maken voor het verwijderen en vasthouden van water, heeft het waterschap regels.   

Herstel

Direct na het baggeren is een sloot schoon en kaal. Het water kan dan weer goed stromen, maar de meeste planten zijn met de bagger mee verdwenen. Dit is niet erg. De natuur repareert zich vanzelf. Doordat het water weer beter stroomt, verbetert de kwaliteit van het water. En zo gaan er ook weer meer plantensoorten leven dan eerder het geval was.   

Wie doet het werk

De Heer Land en Water uit Polsbroek voert het werk uit. Dat gebeurt met graafmachines, schuifboten en transportmiddelen voor afvoer. Een schuifboot is een boot die op plekken waar de graafmachine niet kan komen de bagger voor zich uitschuift naar een plek waar een graafmachine wel bij kan. De vrijgekomen bagger is niet vervuild en rijden we naar een plek waar het een ander doel krijgt.