Arie-Willem Bijl geïnstalleerd als tijdelijke wethouder

Arie-Willem Bijl is maandagavond 13 januari geïnstalleerd als de nieuwe wethouder voor de PvdA in Wageningen. Hij wordt wethouder Wijken, Ruimtelijke Ordening en Cultuur. Bijl vervangt tijdelijk wethouder Anne Janssen, die per onlangs met zwangerschapsverlof is gegaan. Arie-Willem Bijl is van 1999 t/m 2006 in Almere wethouder geweest voor de PvdA en heeft veel inhoudelijke kennis over wonen en ruimtelijke ordening.

 

Bijl gaat zich onder meer bezig houden met de uitvoering van de woningmarktstrategie met als focus het ontwikkelen van meer betaalbare woningen in Wageningen, een aantal grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals de Dreijen en het afronden van het Cultuur Actieplan. Wethouder Peter de Haan neemt de Warmtetransitie tijdelijk waar; dit sluit aan bij het onderwerp Klimaat dat hij al doet. Arie-Willem Bijl is dinsdag 14 januari direct als wethouder in Wageningen aan de slag gegaan.

Arie-Willem Bijl