Inspraakavond Ontwerp Welstandsnota

Het gemeentelijk welstandsbeleid wordt aangepast. Op woensdag 4 oktober was er een inspraakavond over het nieuwe welstandsbeleid. Het is mogelijk om een reactie te geven op de ontwerp-Welstandsnota (pdf, 10,6 mB) . In de Welstandnota vindt u de criteria waaraan bouwplannen worden getoetst.
De ontwerp-nota ligt vanaf donderdag 14 september 6 weken ter inzage. Dat betekent dat u de komende weken reacties kunt geven op het nieuwe voorgestelde beleid. 

Welstandsvrij

Na de inspraakperiode neemt het college opnieuw een besluit en legt dan de Welstandsnota voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de definitieve Welstandsnota vast. Aanleiding voor het opstellen van de nieuwe nota was de motie van de gemeenteraad waarin werd opgeroepen om zo veel mogelijk gebieden in onze stad welstandsvrij te maken.

Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht of er in Wageningen meer gebieden aangewezen kunnen worden waarvoor geen welstandstoets geldt bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er is onderzocht welke gebieden, hoofdstructuurlijnen of gebouwen kwalitatief belangrijk en het beschermen waard zijn. Voor de gebieden waarvoor kwaliteitsbeleid nodig is, wordt de vraag beantwoord of de gebouwen en/of monumenten via de welstandsnota beschermd moeten worden of dat er al andere beschermende wettelijke regelingen zijn.

De historische stad en de Generaal Foulkesweg zijn de belangrijk­ste beeldbepalende gebieden in de gemeente vanuit cultuurhis­torische en ruimtelijke (architectonische en stedenbouwkundige) ambitie. Daarnaast is het centrum de belangrijkste verblijfsruimte in de stad. Voor deze gebieden is en blijft daarom een bijzonder welstands­regiem van kracht. Dat betekent dat hier een welstandstoets blijft bestaan.

De centrumschil is als rand van de binnenstad en met name van­uit cultuurhistorisch oogpunt van belang en vormt de toegang tot het centrum. Ook in dit gebied staan gebouwen uit verschillende bouwperioden met uiteenlopende vormgeving. Vanuit de beleving van het centrum is het van belang dat de stedenbouwkundige samenhang overeind blijft én dat de individuele panden een basis­kwaliteit behouden voor wat betreft architectuur. Ook in deze gebieden moet getoetst worden of er iets veranderd kan worden.

De overige gebieden in Wageningen worden welstandsvrij. Hier gelden geen regels meer ten aanzien van welstand. Dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld aanpassingen om een woning te verduurzamen nu gewoon mogelijk zijn.

Uitgelicht