Uitnodiging 1e participatiebijeenkomst integrale stedenbouwkundige visie Olympiahal e.o.

Op 28 mei 2018 heeft de gemeenteraad besloten een integrale stedenbouwkundige visie te (laten) opstellen voor het gebied rondom de Olympiahal, Olympiaplein 13 in Wageningen.

Participatieproces

Het participatieproces bestaat uit de volgende fasen:

  • Eerste bijeenkomst woensdag 3 oktober aanstaande. Op deze avond halen we vooral informatie op: hoe waardeert u het gebied en welke kansen en opgaven ziet u voor het gebied?
  • Tweede bijeenkomst woensdag 17 oktober 2018. Die avond gaan we aan de hand van een aantal thema’s de opgaven verder uitwerken in kaarten, geïllustreerd met referentiebeelden. Er wordt dan een schetsmaquette gemaakt, die op de werksessie wordt gebruikt om de mogelijkheden en ideeën te visualiseren.
  • Derde bijeenkomst donderdag 8 november 2018. Op deze avond is de concept visie gereed en wordt in gesprek gegaan over de samenhang tussen de verschillende thema’s en hoe de onderdelen van de visie elkaar kunnen versterken.

Eerste bijeenkomst

Omwonenden en belanghebbenden nodigen wij van harte uit voor de eerste bijeenkomst waarin we over de invulling van deze visie in gesprek gaan.

Wanneer

woensdag 3 oktober 2018 om 19.30 uur

Waar


Stadhuis, Markt 22 in Wageningen

Aanmelden

Als u mee wilt doen aan het participatietraject, verzoeken wij u zich vóór 27 september 2018 aan te melden via het volgende emailadres Olympiahal@wageningen.nl onder vermelding van ‘Participatieproces Olympiahal’.

Uitgelicht