Spreekuur gemeenteraad

De gemeenteraad van Wageningen gaat spreekuur houden in de wijk. Vijf maal per jaar wordt een bezoek gebracht aan een Wageningse wijk. Inwoners kunnen met raadsleden over ieder gewenst onderwerp in gesprek gaan.

 

Steeds zullen vier raadsleden aanwezig zijn bij het raadsspreekuur op een locatie die voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. Zij ontvangen inwoners met koffie en thee en zijn herkenbaar aan de grote blauwe vlag met ‘raadsspreekuur’ erop.

 

Onderwerpen waar de raad over gaat

De gemeenteraad gaat niet over alle onderwerpen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. De gemeenteraad stelt de grote lijnen vast. Het college van burgemeester en wethouders zorgt, met de medewerkers, vervolgens voor de uitvoering, binnen die grote lijnen. De raad controleert het college daarop.

Het kan zijn dat inwoners de raadsleden aanspreken over onderwerpen waarover de raad niet gaat. Dan zal een raadslid doorverwijzen of de vraag opschrijven en aan een van de medewerkers van de gemeente vragen deze per mail te beantwoorden.

 

Alle inwoners welkom

Als de raad spreekuur houdt in de wijk wordt dit gemeld in de Uit de Raad, de pagina van de raad in de Stad Wageningen. Ook de plek waar het raadsspreekuur plaatsvindt is daar te lezen. Alle inwoners die met de raad in gesprek willen zijn welkom, ook als de raad niet in hun wijk spreekuur houdt.

 

Statafelgesprekken

Bij de Politieke Avonden (dit zijn de vergaderavonden van de raad) is er in de pauze altijd de mogelijkheid om een statafelgesprek aan te vragen en met de raadsleden in gesprek te gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan van de raad. Nu pakt de raad de statafels op en gaat naar de inwoners toe.

 

 

Eerste raadsspreekuur bij De Oude Tol

Op zaterdag 7 september vindt het eerste raadsspreekuur plaats bij De Oude Tol, van 10.30 tot 12.30 uur. Namens de raad zijn Jan Dijksta, Maud Hulshof, Mathilde Maijer en Bart Rozemeijer aanwezig. Bij mooi weer staan zij bij de ingang van de Oude Tol, bij slecht weer binnen bij het restaurant.

In het gebied rond de Oude Tol spelen een aantal zaken die van belang zijn voor de bewoners. Zo wordt bijvoorbeeld een bestemmingsplan voorbereid voor de Born-oost en er wordt de komende maanden gewerkt aan een visie op het buitengebied. Maar ook over andere onderwerpen kunnen inwoners van dit gebied en ook van de andere Wageningse wijken met de raad in gesprek.

 
Spreekuur gemeenteraad