Indexen Transportregisters

Samenvattingen van overdrachten van onroerend goed en andere akten, 1582-1596, 1623-1624 en 1730-1748.

Transportregisters zijn boeken waarin de overdracht van onroerend goed is vastgelegd. Doorgaans gaat het om verkocht land of een verkocht huis. Maar ook allerlei andere akten, zoals boedelscheidingen, zijn er soms in vermeld: wanneer de nalatenschap van een overledene onroerende goed bevatte, werd in de transportregisters genoteerd welk pand of land naar welke erfgenaam ging.

Foto van een transportakte uit 1582Wageningen kende voor 1811 geen notarissen. De overdracht van onroerend goed en allerlei andere akten waarin rechten waren vastgelegd, werden geadministreerd door de schepenen van de stad. Daardoor vindt u transportakten en andere juridische akten in het Oud Rechterlijk Archief (ORA). In dat archief zijn registers bewaard uit de perioden 1582-1596, 1617-1624 en 1648-1811.

De indexen die u op deze pagina vindt, zijn als excelbestand beschikbaar. U kunt ze downloaden door op de links hieronder te klikken. Met de toetsencombinatie <Alt-F> kunt u in de bestanden zoeken. Let op: namen konden vroeger op verschillende manieren worden gespeld!

Het is de bedoeling om gaandeweg meer indexen te maken en beschikbaar te stellen. Doordat het indiceren een tijdrovende klus is, zal het nog heel wat jaren duren voordat alle transportregisters van een index zijn voorzien. Op dit moment (maart 2021) zijn beschikbaar:

 

Handleiding bij de indexen

 

Index Transporten e.a. 1582-1596 (ORA inv.nr. 170)

 

Index Transporten 1623-1624 (ORA inv.nr. 172)

 

Index Transporten 1730-1748 (ORA inv.nr. 178)