Wetenschap als booming business

Met de voltooiing van de toren van de Grote Kerk op de Markt is het herstel van de grote schade die Wageningen in de Tweede Wereldoorlog heeft geleden nagenoeg voltooid. Inmiddels heeft zich na 1945 een snelle toename gemanifesteerd van het aantal inwoners, in het bijzonder van het aantal studenten aan de Landbouwhogeschool. De wetenschap - de Landbouwhogeschool en haar 'aanhang' van wetenschappelijke instituten - wordt booming business voor Wageningen.

Om de te verwachten bevolkingstoename op te kunnen vangen, komt er in de jaren zestig een ambitieus plan om een grote woonwijk in de uiterwaarden aan de Rijn te bouwen. Het groeiend milieubewustzijn gooit echter roet in het eten. Wageningen moet haar uitleg voortaan ten noorden en westen van de stad zoeken. Al gaat het misschien niet zo stormachtig als gehoopt, Wageningen bouwt na de oorlog toch zóveel woningen, dat het inwoneraantal tussen 1945 en 2020 meer dan verdubbeld is, tot bijna 40.000.
 
Inmiddels is de traditionele industrie (sigaren- en baksteenfabricage en de drukkerijen) verdwenen. De laatste jaren vinden de Wageningers vooral werk in de commerciële en wetenschappelijke dienstverlening. De WUR (Wageningen Universiteit en Research), het resultaat van een fusie tussen de Landbouwuniversiteit (voorheen de Landbouwhogeschool) en de autonome wetenschappelijke instituten, blijft een centrale rol in de Wageningse economie spelen. Vooral wanneer het gaat om het aantrekken en behouden van kennisintensieve bedrijven, die zich met voedsel in de ruimste zin des woords bezighouden. Aan deze ontwikkeling dankt Wageningen haar naam 'City of Life Sciences'.

Luchtfoto van de wijk Noordwest (foto Cord Otting)

< vorige pagina

<< terug naar eerste pagina