Capitulatieakte 5 mei 1945

De capitulatieakte van 5 mei 1945 ligt in het Gemeentearchief Wageningen.

English version

Capitulatieakte 5 mei 1945

Volgens overlevering hebben de Duitse troepen in Nederland zich op 5 mei 1945 in hotel De Wereld te Wageningen aan de geallieerden overgegeven. Daarom vieren we nog elk jaar op 5 mei het bevrijdingsfeest.

 

In feite was het geen echte capitulatie; dat was de dag daarvoor in Duitsland al gebeurd. Op 4 mei capituleerden de Duitse strijdkrachten in noordwest Europa op de Lüneburger Heide. Die capitulatie gold vanaf 5 mei. De in Wageningen getekende akte van 5 mei bevat de regels die generaal Foulkes namens de geallieerden oplegde aan generaloberst Blaskowitz namens de Duitse troepen in Nederland. Er staat in aan welke regels de Duitse troepen (en de geallieerde) zich in Nederland zouden houden.

 

In hotel De Wereld werden de besprekingen over de akte gevoerd. Maar de akte is pas een dag later, in de Aula van de hogeschool, één deur verderop, getekend.

 

Maar op de akte staat in het Engels en Duits “Wageningen, 5 mei 1945” en de in Duitsland getekende capitulatie ging op die datum in. Sinds jaar en dag vindt op 5 mei in Wageningen het Bevrijdingsfestival plaats. De avond ervoor, op 4 mei, herdenkt heel Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies sindsdien.

 

De originele 'capitulatieakte' is in 1953 door generaal Foulkes cadeau gegeven aan de gemeente Wageningen. Sindsdien ligt dit nationaal belangrijke stuk in het Gemeentearchief Wageningen.

 

Onderhandelingen over de capitulatie in hotel De Wereld

De tekst van de akte is te vinden in de Historische Beeldbank Wageningen.