Index Belastingregister 1834

Op de begroting van de gemeente Wageningen was in aan het begin van de negentiende eeuw een steeds groter tekort verschenen. Daarom werd van 1830 tot 1842 een extra belasting geheven “ter bestrijding van het tekort op de begroting”.

Voor het innen van deze belasting werden zogeheten "classificatierollen" opgesteld. Alle hoofden van huisgezinnen werden daarin genoteerd, met hun beroep, hun adres (bestaande uit een wijkletter en een huisnummer) en de klasse waarin ze waren ingedeeld. Die indeling gebeurde op basis van geschat inkomen en de “uiterlijke staat”. De bevolking werd vervolgens ingedeeld in 20 klassen en van elke klasse werd vastgesteld hoeveel belasting moest worden betaald. De eerste 4 klassen werden vrijgesteld van belasting en komen dus, helaas, niet op de classificatierol voor. Dat zullen in de eerste plaats de armen zijn geweest, en daarna de personen die maar heel weinig geld hadden of binnenkregen. Alle andere hoofdbewoners moesten betalen. De bedragen liepen uiteen van anderhalve gulden voor klasse 5 tot aan 35 gulden voor klasse 20.

De rol van 1834 kunt u hier als excelbestand downloaden.

U kunt meer lezen over deze classificatierol in het tijdschrift Oud Wageningen van september 2017; zie de website van de historische vereniging Oud Wageningen.

Belastingregister Wageningen 1834